NordCargo / Dispolok ES 64 F4-091 mit Tonleerzug 55640 Faenza - Domo II.
Samoggia [I], 16.10.2006, Quelle: Fabrizio Sozzi